Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

Aksjer er et av det aller mest populære investeringsobjektene som finnes, og det finnes utallige ulike aksjer man kan investere i. Aksjer er andeler man kan kjøpe i en bedrift som er notert på børsen. Ved å kjøpe en eller flere andeler er du å regne som deleier av bedriften helt til du selger deg ut igjen.

Hvis du er en av mange nordmenn som liker å kjøpe aksjer og har dratt nytte av gode investeringer som har endt opp med profitt, er det naturlig å lure på om man må betale skatt av inntektene sine. Ved å kjøpe aksjer til en gunstig pris som i etterkant viser seg å stige, sitter du igjen med en positiv avkastning hvis du velger å selge.

Noen investerer på langsiktig basis, mens andre ønsker å oppnå kortsiktige gevinster. Hvilken investeringsstrategi hver enkelt velger bør avgjøres av hvilken kunnskap, tidsperspektiver og risikopreferanser man har. Mange ser på kortsiktige investeringer som mer risikofylt, ettersom det handler om å utnytte svingninger i prisen som forekommer på noen timer eller dager. Mange som liker denne strategien velger også å gå inn i selskaper som nettopp har kommet på børs, i håp om at de skal stige kraftig. Langsiktige investeringsstrategier passer bedre for dem som har god tålmodighet og ikke har noe imot at pengene står urørt i flere år. Store, stabile, internasjonale selskaper er ofte blant favorittene for de som foretrekker langsiktige investeringer.

Skattereglene for avkastning på aksjer

I Norge er hovedregelen at all inntekt er skattepliktig, også inntekt som oppnås fra aksjeinvesteringer. Du kan også få et fradrag for eventuelle aksjeinvesteringer med tap, men dette skjer først når du selger aksjene og tapet realiseres. Hvis du har solgt aksjer og endt opp med positiv avkastning må du betale skatt, mens hvis du har solgt aksjer og endt opp med tap er dette fradragsberettiget.

Inntekter fra aksjeinvesteringer regnes som vanlig inntekt, noe man må betale 22 % skatt av. I tillegg må man ta høyde for en oppjusteringsfaktor på 1,44, noe som betyr at den totale skattesatsen blir på 31,68 %.

Det anbefales alltid å holde seg oppdatert på skattereglene, og sjekke nøye gjennom skattemeldingen for å se om alt som står der er riktig. Hvis du er usikker på hvordan noe som fylles ut, anbefales det alltid å kontakte Skatteetaten eller ditt lokale skattekontor direkte. Skattereglene kan også bli endret etter valget, så det gjelder å holde seg oppdatert slik at du alltid vet hvilke skatteregler som gjelder for dine investeringer.

Minimer gebyrer ved å kjøp og salg av aksjer

Noe annet som er lurt å tenke på for alle som ønsker å tjene mest mulig på aksjer, er at man unngår å betale for mye i gebyr ved kjøp og salg av aksjer.

Aksjer kan kjøpes gjennom banker, meglerbyråer og nettbaserte plattformer, og de ulike alternativene har ulike gebyrer. Det anbefales derfor at du undersøker hvilke alternativer som gir deg de beste mulighetene til å kjøpe og selge aksjer med lavest mulig gebyrer.


Copyrighted content. All Rights Reserved.