Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

Dette er eksempler på veldig vanlige spørsmål vi får om pengespill i innland og utland. Svaret er ikke alltid like enkelt da det varierer veldig spesielt på grunn av den norske enerettsmodellen som Norsk Tipping nyter fordeler av.

Enerettsmodellen til Norsk Tipping innebærer at alle gevinster derfra er skattefrie og det er normalt ikke forbundet med gebyrer å ta inn og ut penger fra selskapet. Så langt høres jo dette ut til å være det beste spillet på alle måter for nordmenn flest.

Dessverre så er det også en del ulemper med Norsk Tipping som taler for å benytte utenlandske odds og casinoselskaper. Den største ulempen med Norsk Tipping er at det er så liten andel av innsatsen som går tilbake til spillerne i form av gevinster. Denne andelen er langt lavere enn hos en aktør som Unibet, som faktisk har fjernet gebyr på innskudd, noe som gjør at det gjenstår å veie skattefordel opp mot forholdet mellom gevinst og innsats mot hverandre.

Det skal også nevnes at skattesatsen som benyttes ved gevinst på spill i løpet av få år har gått ned fra 28 % av inntekten til 22 % i 2019. Dette i sammenheng med at det kun er enkeltgevinster på over kr 10000,- som er skattepliktige gjør at skatt på potensielle gevinster bør ha mindre betydning når valget står mellom Norsk Tipping og utenlandske spillselskaper. Husk at dersom du for eksempel vinner 3 gevinster av kr 9000,- hver, hos et utenlandsk spillselskap, så slipper du fortsatt å betale skatt av gevinstene selv om de totalt er over kr 10000,- da enkeltgevinstene er under denne grensen.

Når vi etter omfattende leting på internett forsøker å finne ut hvor stor andel av Norsk tipping sine innsatser så hadde vi store problemer med å finne ut av dette. Når vi endelig fant svaret så ble vi sjokkert at minimumssatsen som Norsk tipping må forholde seg til er at kun 47 % av spill innsatsen skal må tilbake til premier og forstår hvorfor dette er underkommunisert.

Gjeldende gebyr og skattesatser på spill i Norge og Utlandet:

Skatt på spill gevinster:

Alle gevinster fra Norsk Tipping: Skattefritt

Alle gevinster fra Utenlandske spill under kr 10000,-: skattefritt

Enkeltgevinster over kr 10000,- fra utenlandske spill: 22 % skatt

Gebyrer på innsats hos Norsk Tipping og utenlandske spillselskaper:

Innsatser hos Norsk tipping: Gratis (kan diskuteres på grunn av grasrotandelen)

Innsatser hos utenlandske spillselskap: Varierende fra gratis og oppover avhengig av selskap.

Gebyr på uttak av spillegevinster:

Gevinster hos Norsk tipping: Gratis

Gevinster hos utenlandske spillselskap: Normalt gratis men noen prosenter kan tas i gebyr av tredjepartsløsninger som formidler betalingen.

Velg utenlandske aktører som kan dokumentere spill historikken din.

Det er viktig at du velger seriøse aktører når du spiller hos utenlandske spillselskap. Dette av flere naturlige årsaker. Først og frem er det viktig at du forsikrer deg om at det er en seriøs aktør som er under en eller annen form for tilsyn. Dersom du velger en stor anerkjent aktør som Unibet, som er en del av Kindred Grup som er registrert på Malta, så kan du være sikker på at selskapet er seriøst. Dette av flere årsaker, det er en stor anerkjent aktør og det er under tilsyn fra den velrennomerte Malta Gaming Authority.

Skattefradrag på spill innsats hos utenlandske spillselskap.

Du kan normalt ikke be om fradrag for den totale spill innsatsen din i forbindelse med beskatning av gevinster eller ved rent tap. Ifølge skatteetaten har du kun krav på fradrag på innsatsen som er knyttet direkte opp mot den enkelte gevinsten. Dette betyr at dersom du kjøper ti lodd pålydende kr 100,- og vinner kr 15000,- på ett av disse loddende så kan du kun få fradrag for kr 100,- som du kjøpte det aktuelle loddet for. Du må dermed skatte av totalt kr 14900,-.

Det finnes imidlertid unntak dersom det er åpenbart urimelig at du skatter kun av gevinstene dine. Dette gjelder typisk for storspillere som satser mye og vinner mye. Dersom en storspiller har flere enkeltgevinster over kr 10000,- men samtidig kan dokumentere et betydelig totalt tap når alle innsatser i løpet av skatteåret settes opp imot alle gevinster.

Avslutningsvis vil vi påpeke at jussen i forbindelse med skatt på utenlandske spill inntekter kan være vanskelig i og er i stor grad gjenstand for skjønn. Det du kan gjøre er å forsikre deg om at selskapet du spiller om kan skaffe deg nødvendig dokumentasjon både i forhold til innsatser og gevinster slik at du har papirene dine i orden dersom det blir behov for dette.  Vi henviser for øvrig til vår generelle ansvarsfraskrivelse dersom det skulle være feil i opplysningene i artikkelen.


Copyrighted content. All Rights Reserved.