Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

 Hva koster det å kjøre for fort i Norge?

Overskridelse av fartsgrensen i 2019 på Norske veier kan avvjøres ved forenklet forelegg så lenge fartsovertredelsen ikke er for grov. De aktuelle satsene er fastsatt i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. Forskriftens §1 lyder som følger:

 

§ 1.Trafikklovbrudd som kan bøtelegges ved forenklet forelegg
1.    Overtredelse av vegtrafikkloven § 5, jf. trafikkskilt 362 og 366 og/eller fartsgrense etter vegtrafikkloven § 6, samt overtredelse av forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller overtredelse av § 4 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel
    - når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er,
    a)    til og med 5 km/t    kr    800,-
    b)    til og med 10 km/t    kr    2 100,-
    c)    til og med 15 km/t    kr    3 800,-
    d)    til og med 20 km/t    kr    5 500,-
    e)    til og med 25 km/t    kr    8 500,-
    - når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er,
    j)    til og med 5 km/t    kr    800,-
    k)    til og med 10 km/t    kr    2 100,-
    l)    til og med 15 km/t    kr    3 400,-
    m)    til og med 20 km/t    kr    4 700,-
    n)    til og med 25 km/t    kr    6 400,-
    o)    til og med 30 km/t    kr    8 500,-
    p)    til og med 35 km/t    kr    10200,-
    - når fartsgrense på stedet er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er,
    q)    36 km/t til og med 40 km/t    kr    10 650,-.


Copyrighted content. All Rights Reserved.