Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

Kjøring mot rødt lys i 2019 "belønnes" med forenklet forelegg på kr 6800,-. Det samme gjelder dersom du ikke holder tilstrekkelig avstand til bilen foran i trafikken.

Dette er regulert i forskrift om forenklet forelegg § 1-1:

"2.    kjøring med motorvogn

    a) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet  område, skiltforskriften § 23 og § 24
    b) med for kort avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3.

          kr    6 800,-"


Copyrighted content. All Rights Reserved.