Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

Ved ulovlig forbikjøring i 2019 utstedes det forenklet forelgg på kr 6800,-.  Ulovlig forbikjøring kan være forbikjøring i til høyre, foran bakketopp,  i strid med forbudsskilt m.m.

Gebyret for ulovlig forbikjøring er fastsatt i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker § 1-5 som lyder:

"5.    trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn,

      a) til høyre           
      b) like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte           
      c) foran gangfelt           
      d) ved ikke å ha forvisset seg om at           
      1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring, eller           
      2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham           
      e) i strid med trafikkskiltene           
      334 Forbikjøringsforbud           
      335 Forbikjøringsforbud for lastebil     

kr     6800,-"

 


Copyrighted content. All Rights Reserved.