Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

TV-lisens/ NRK-lisens eller kringkastningsavgift er vel ikke et gebyr i seg selv. Vi har allikevel tatt det med da vi ser på det som et offentlig gebyr med få fravalgsmuligheter. Kringkastningsavgift skal betales av alle som eier, leier eller låner en fjernsynsmotaker. I utgangspunktet skal det betales bare en gang for hver husstand men enkelte unntakt gjelder.


- Kringkastningsavgiften er i 2019 kr 3038,56 pr år. Denne kreves inn halvårlig med forfall 31.januar og 31 Juli med terminbeløp på kr 1519,28.

- Ved forsinket betaling har NRK rett til å legge på et særskilt tilegg/ gebyr på 15%. Dette har de i prinsippet rett til å legge på dagen etter forfall men i praksis går det nok noe lengre tid.

 

Viste du at?

- Når du kjøper en ny TV (fjernsynsmottaker) er forhandleren pliktig til å melde inn dette til NRK. Det kan derfor være lurt å sette navnet til den i husstanden som allerede betaler lisens som kjøper så slipper du å få en regning fra NRK du må overbevise dem om at er feil.

- Dersom du leier ut en bolig hvor TV medføler i "møblement" så har du et ansvar om at dette meldes i fra om til lisensavdelingen hos NRK.

- TV-kort i PC regnes som fjernsynsmottaker.

- Lisenseinntektene nærmer seg 5 milliarder kroner i året! Til sammenligning kan vi opplyse at TV 2 AS klarer seg med omtrent halvparten.


Copyrighted content. All Rights Reserved.