Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

Hva koster det å bli tatt for smugling av mindre menger tobakk?

Når du har vært i utlandet i mer enn 24 timer har du lov til å ta med deg inntil 200 sigaretter eller 250 gram tobakk inn i landet dersom du har vært i utlandet i mer enn 24 timer og du er over 18 år. Du har også lov til å ha med deg inntil 200 sigarettpapir under disse forutsetningene.

24 timers regelen gjelder ikke dersom du har betalt avgifter på produktet i et annet EØS land og kan dokumentere dette. Du kan i slike tilfeller ta med deg kvoten inntil en gang pr døgn inn til Norge. Dette betyr at du ikke kan handle under denne forutsetningen på typiske Tax- Free utsalg på fly, flyplasser og båter. Dersom du imidlertid handler tobakk i en forretning på Svinesund i Sverige så har du betalt Svenske avgifter og du kan lovlig ta med deg kvoten til Norge til tross for at du ikke har vært ute av landet i 24 timer.

Ved ulovlig innførsel av tobakk utover ovenstående gjelder følgende satser på forenklet forelegg:

inntil 2 000 sigaretter, sigarer eller sigarillos:

    Antall                            Beløp

    til og med 400                       400 kr
    derover til om med 600          800 kr
    derover til om med 800       1 600 kr
    derover til om med 1 000    2 500 kr
    derover til om med 1 200    3 600 kr
    derover til om med 1 600    6 100 kr
    derover til om med 2 000    8 600 kr

 

inntil 2 000 gram snus, skråtobakk og røyketobakk:

    Antall gram                            Beløp

    til og med 500                    400 kr
    derover til og med 750        800 kr
    derover til og med 1000    1 600 kr
    derover til og med 1250    2 500 kr
    derover til og med 1500    3 600 kr
    derover til og med 2000    6 100 kr

Dersom det innføres mer enn 2000 sigaretter og/ eller 2000 gram tobakk kan det ikke utstedes forenklet forelegg. Da er alternativet politianmeldelse. Ved overtredelser av flere varegrupper (typisk kjøtt, alkohol, drivstoff og tobakk i kombinasjon) kan beløpene samles. Det kan aldri utstedes forenklet forelegg på over kr 20000,- ved slik sammenslåing. I slike tilfeller er også resultatet politianmeldelse.

Det lønner seg nesten alltid å smugle!

Dersom du har med deg 4 kartonger sigaretter uten å fortolle dette og en av disse kartongene gjelder lovlig kvote så risikerer du å betale et forenklet forelegg på kun kr 800,- dersom du blir stoppet. Tre kartonger blir da også beslaglagt mens du kan beholde den lovlige.

Dersom du kjører på rødt for å fortolle de samme varene koster det kr 290,- pr 100 stk sigaretter. Tollen for de samme kartongene blir dermed kr 1740,- (for tre av fire kartonger) men i motsetning til ved forenklet forelegg så kan du naturligvis beholde alle 4 kartongene.

Dersom vi antar at du betaler kr 500,- for hver kartong med 200 sigaretter i utlandet så blir dette kr 2000,- for fire kartonger. Dersom du tar sjansen og kjører på grønt og stoppes 1 av 2 ganger for kontroll så får du samlet for disse to turene beholde til sammen fem kartonger for en total kostnad på kr 4800,- (4000,- i innkjøp og kr 800,- i forenklet forelegg den ene gangen du blir stoppet).4800,- er omtrent det samme som du betaler for 5 kartonger sigaretter i Norge med Norske avgifter. I praksis så stoppes vel heller maksimalt 5 % i tollen enn 50 % som i dette eksempelet.

Dersom du reiser de samme to turene men velger begge gangene å kjøre på rødt og fortolle de 3 ekstra kartongene med sigaretter hver gang så blir den totale kostnaden kr 7480,- (kr 4000,- for sigarettene og kr 3480,- i toll). Forutsatt en pris på kr 500,- i innkjøp av sigarettene i utlandet så er det faktisk dyrere å fortolle sigaretter enn det er å kjøpe det i Norge. Dersom du ikke kjøper sigaretter eller tobakk i utlandet fordi du ønsker et spesielt merke som du ikke får tak i i Norge så bør du med andre ord heller kjøpe sigaretter i Norge enn å kjøpe dette i utlandet for å fortolle dem. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at du kun kan fortolle 2 kartonger sigaretter ved forenklet fortolling så eksempelet er ikke helt aktuelt men forteller likevel at det er liten hensikt i å kjøpe tobakk i utlandet for å fortolle det, fremfor å kjøpe den samme varen i Norge.

Så lenge du med andre ord ikke blir stoppet oftere enn annenhver gang i tollen og overtredelsen da oppdages (noe den normalt vil gjøre) så lønner det seg med dette eksempelet å forsøke seg på smugling. Husk i denne sammenhengen på at forenklet forelegg ikke kommer på rullebladet ditt på noen måte. Regnestykket kan forøvrig også variere i forhold til mengde utover lovlig kvote.

For ordens skyld oppfordrer vi ikke til smugling men poengterer dette likevel for å få frem hvor urimelige høye tollsatsene på sigaretter er.


Copyrighted content. All Rights Reserved.