Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

Hva kan kreves i inkassosalær?

Inkassosalær er regulert i forskrift til inkassoloven og beregnes etter en trappetrinnsmodell ut i fra beløpet på hovedstolen (opprinnelig krav) samt en totrinnsmodell som kalles for enkelt og tungt salær. Forenklet forklart så kan enkelt salær beregnes de første 42 dagene etter en sak er gått til inkasso og tungt salær etter disse 42 dagene (28 dager etter forfall) på betalingsoppfordringen.

Gjeldende satser på inkassosalær i 2023 på krav med forfall etter 1.10.2020. for forbrukere:

 Beløp på hovedstol:                    Enkelt salær              Tungt Salær

 0-500                   175,-          350,-
500-1000                245,-           490,-
1000-2500               280,-           560,-
2500-10000              560,-          1120,-
10000-50000            1120,-          2240,-
50000-250000           2520,-          5040,-
Mer enn 250000         5040,-         10080,-

For skyldner som er næringsdrivende gjelder ovenstående satser ganget med 1,5.  Det vil for eksempel si at et enkelt salær på et krav mellom 1000-2500 er på kr 420,-. Ovenstående satser er eksklusiv merverdiavgift. Dersom kreditor ikke har fradragsrett for inngående merverdiavgift vil debitor kreves for dette og salæret vil øke med 25%.
For krav med forfall før 1.10.2020 gjelder egne satser.

I tilegg til ovenstående kan det når det avtales avdragsordning på mer enn 4 avdrag beregnes et salær på inntil kr 1050,- (1,5 ganger inkassosaken) i tilegg til ovenstående satser. Dette salæret må imidlertid fjernes dersom saken etterpå bringes inn for forliksråd, namsmann eller tingrett. Salæret kan heller ikke beregnes etter at saken har vært behandlet av en av disse instansene.

Dette er såkalt utenrettslig salær som kan legges på i inkassoprosessen før rettslige pågang iverksettes og uten at reelle saksomkostninger må dokumenteres. I spesielle tilfeller hvor de reelle saksomkostningene er større kan dette kreves men det stilles relativt strenge krav for til dokumentasjon til at kostnadene er reelle samt at tiltakene har vært nødvendige. I praksis skjer det svært sjeldent at inkassobyråene krever utenrettslige omkostninger utover de nevnte maksimalsatsene.

Maksimalt purregebyr er kr 35,-. Det kan beregnes maksimalt 2 purregebyr i en periode på 6 måneder og det må da gå minst 14 dager mellom purringene eller purring og påfølgende inkassovarsel.


Copyrighted content. All Rights Reserved.