Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

Hva kan kreditor kreve i renter ved forsinket betaling?

Det er lovbestemt hva som kan beregnes i maksimal forsinkelsesrente ved forsinket betaling. Dette reguleres i egen forskrift som medfører at forsinkelsesrenten justeres halvårlig beregnet ut i fra styringsrenten med et tilegg på 8 %. For eksempel var styringsrenten ved årsskiftet 2016/ 2017 på 0,5 %. Forsinkelsesrentesatsen for første halvår i 2017 ble således summen av disse prosentpoengene, nemlig 8,5 %.

Siden forsinkelsesrenten justeres halvårlig så kan en renteberegning for en lengre periode bli forholdsvis komplisert og omfattende. Dette fordi man på gjeld som for eksempel er 2 år gammel må benytte opptil fire forskjellige rentesatser. Dersom styringsrenten er lik mellom to perioder vil forsinkelsesrentesatsen imidlertid ikke bli endret noe som gjør beregning noe enklere ved flere perioder med samme rentesats.

Vær oppmerksom på at dersom det er avtalt en høyere rente en forsinkelsesrentesatsen så er det denne som også gjelder ved forsinket betaling. Dette er typisk ved forbrukslån og kredittkort som ofte har årlig rentesatser helt opp mot 30 % og i ekstreme tilfeller enda høyere. På slik gjeld kan du med andre ord ikke få lavere rentesats dersom du misligholder gjelden.

Første halvår 2023 er gjeldende forsinkelsesrente på 10,75 %.

De siste årene har utviklingen i forsinkelsesrente vært som følger:

 

Periodens start: Periodens slutt: Forsinkelsesrentesats
1. januar 2023 - 30. juni 2023 10,75 %
01.jul. 2022 - 31. desember 2022 9,25 %
1. januar 2022 - 30. juni 2022 8,50 %
01.jul. 2021 - 31. desember 2021 8,00 %
1. januar 2021 - 30. juni 2021 8,00 %
01.jul. 2020 - 31. desember 2020 8,00 %
1. januar 2020 - 30. juni 2020 9,50 %
01.jul. 2019 - 31. desember 2019 9,25 %
1. januar 2019 - 30. juni 2019 8,75 %
01.jul. 2018 - 31. desember 2018 8,50 %
1. januar 2018 - 30. juni 2018 8,50 %
01.jul.2017 - 31. desember 2017 8,50 %
1. januar 2017 - 30. juni 2017 8,50 %
01.jul.2016 - 31. desember 2016 8,50 %
1. januar 2016 - 30. juni 2016 8,75 %
01.jul.2015 - 31. desember 2015 9,00 %
1. januar 2015 - 30. juni 2015 9,25 %
01.jul.2014 - 31. desember 2014 9,50 %

 

For fullstendig historisk utvikling i forsinkelsesrentesatsen samt mer informasjon om forsinkelsesrente oppfordrer vi deg til å besøke forsinkelsesrente.net.


Copyrighted content. All Rights Reserved.