Gebyr.net

Oversikt over gebyrsatser i Norge!

Hva koster det å bli tatt for smugling av mindre mengder alkohol?

Regelverket for hvor mye alkohol du kan ta med deg inn til Norge uten å betale Toll (den såkalte Tax- free kvoten) er litt komplisert siden det er åpnet for å bytte tobakkskvoten mot alkohol samt at du kan bytte brennevinskvoten mot vin eller øl.

Hovedregelen er at du kan ta med deg 1 liter brennevin, 1,5 liter vin (to vanlige flasker) og 2 liter øl. Du kan bytte kvoten for 1 liter brennevin og ta 1,5 liter med vin eller øl i stedet for denne i tilegg til den opprinnelig kvoten på vin og øl. Dersom du ikke benytter tobakkskvoten så kan du i tilegg ta med ytterligere 1,5 liter vin eller øl. Du kan ikke dele opp tobakkskvoten ved å benytte halve tobakkskvoten og da ta med halve tileggskvoten (0,75 liter) for vin eller øl. Det er enten eller.

Ovenstående kvote forutsetter at du holder deg til 24 timers regelen som betyr at du har vært ute av landet i minst 24 timer før du kan benytte deg av denne kvoten. 24 timers regelen kan imidlertid overses dersom du kan dokumentere (med kopi av kvittering) at du har betalt avgift på varene i et annet EØS land. Du kan i slike tilfeller ta med deg kvoten en gang pr døgn inn i Norge. Dette betyr at dersom du for eksempel kjøper alkohol i butikk eller på Systembolaget i Sverige så trenger du ikke å ha vært ute av landet i 24 timer for å kunne ta med deg kvoten tilbake til Norge. Dersom du imidlertid har kjøpt varene på et typisk Tax- free utsalg på båt, fly eller flyplass så må du ha vært ute av landet i minst 24 timer.

Ved ulovlig innførsel av alkohol utover ovenstående gjelder følgende gebyrsatser på forenklet forelegg:

Inntil 10 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 22,1 til og med 60 volumprosent (typisk brennevin):
    
    Antall liter                     Beløp

    til og med 1                     400 kr
    derover til og med 2         800 kr
    derover til og med 3      1 600 kr
    derover til og med 4      2 500 kr
    derover til og med 5      3 400 kr
    derover til og med 6      4 500 kr
    derover til og med 8      7 000 kr
    derover til og med 10    9 500 kr

Inntil 20 liter drikk med alkoholinnhold over 7,0 til og med 22 volumprosent (typisk vin):

    Antall liter                         Beløp

    til og med 2                     400 kr
    derover til og med 4         800 kr
    derover til og med 6      1 600 kr
    derover til og med 8      2 500 kr
    derover til og med 10    3 400 kr
    derover til og med 12    4 500 kr
    derover til og med 16    7 000 kr
    derover til og med 20    9 500 kr


Inntil 100 liter drikk med alkoholinnhold fra og med 2,5 til og med 7,0 volumprosent (typisk øl):

    Antall liter                          Beløp

    til og med 10                     400 kr
    derover til og med 20         800 kr
    derover til og med 30      1 600 kr
    derover til og med 40      2 500 kr
    derover til og med 50      3 400 kr
    derover til og med 60      4 500 kr
    derover til og med 80      7 000 kr
    derover til og med 100    9 500 kr

Dersom du blir tatt for smugling så skal du likevel få beholde eventuelle varer som du har lov til å ta med deg inn avgiftsfritt i forhold til den vanlige kvoten.

Dersom det innføres mer enn maksimal grensene på henholdsvis 10 liter brennevin, 20 liter vin og 100 liter øl så kan saken ikke løses med forenklet forelegg. Da må tollvesenet politianmelde forholdet. Ved smugling av flere varegrupper kan de forskjellige satsene samles til et totalt forenklet forelegg under forutsetning av at samlet forenklet forelegg for flere overtredelser ikke utgjør over kr 20000,- til sammen. Du kan med andre ord bli stoppet med 10 liter brennevin og 20 liter vin og slippe unna med et forenklet forelegg på til sammen kr 19000,- (kr 9500.- + 9500,-). Dersom du imidlertid samtidig blir tatt for smugling av øl på mer enn 20 liter så vil samlet forenklet forelegg utgjøre over kr 20000,- og du kan ikke lenger slippe unna med forenklet forelegg men blir politianmeldt i stedet for.

Lønnsomt å smugle?

I denne artikkelen om hva det koster å bli tatt for smugling av tobakk gikk vi inn på at det nesten alltid lønner seg å smugle fremfor å fortolle varer du har med deg utover kvoten så lenge du ikke blir stoppet oftere enn annenhver gang. Bildet er omtrent det samme for alkohol men kanskje noe mindre lønnsomt enn å smugle sigaretter. Dog kan det i motsetning til ved sigaretter være noe lønnsomt å kjøpe alkohol i utlandet for å fortolle dem inn til Norge i forhold til sigaretter.

For eksempel vet vi at det på danskebåtene ikke er uvanlig med tilbud på 2 brett øl for kr 199,-. Dette gir en på kr 4,15 pr boks. Tollsatsen på en boks øl er kr 7,- noe som totalt gir en pris på kr 11,15 pr boks. Dette er gjerne kjente internasjonale ølmerker som koster fra kr 20,- og oppover i Norsk dagligvarehandel. Dersom du kjøper sterkøl blir forskjellen enda større. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det er grenser for hvor mye du kan fortolle ved forenkla fortolling utover den vanlige kvoten. For øl er denne grensen 27 liter utover kvoten.

For ordens skyld oppfordrer vi alle våre leser  til å holde seg innfor lovverket, også når det gjelder dette temaet. Fokuset på hvor lønnsomt det er å smugle er å rette fokus på den urimelige forskjellen på kostnaden ved å bli stoppet kontra hva det koster å fortolle varene.


Copyrighted content. All Rights Reserved.